2009-10 Beneficers


2010-11 Beneficers
2012-13 Beneficers


2013-14 Beneficers


2014-15 Beneficers2015-16 Beneficers
2016-17 Beneficers

2017-18 Beneficers

6.12.2017 அன்று கர்மயோகி காமராசர் கல்வி அறக்கட்டளை புதிய அலுவலகம் திறப்பு விழாவில் அறக்கட்டளை தலைவர் திரு ப.சின்னசாமி மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
கரூர் வைஸ்யா வங்கியின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அலுவலருமான உயர்திரு P.R.SHESATHRI அவர்களை சந்தித்த நிகழ்வு
காமராசர் படத்திறப்பு விழா. 5.3.2018 ஆம் நாள் நமது புதிய அலுவலகத்தில் காமராசர் படத்தை தலைவர் ப.சின்னசாமி மற்றும் உபதலைவர் அன்பொளி காளியப்பன் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது2018-19 Beneficers
Recognition for achievement 2018-19

2019-20 Beneficers

2020-21 Beneficers
2021-24 New Team