PRESIDENT :

P.Chinnasamy,
Ex.President,Chamber of commerce,
67,soliamman nagar,Near KVB,
Karur-639002
Mobile:9442072559

VICE PRESIDENT :

Rtn.P.P.Anboli. R.Kaliappan
Anboli Fabrics,
11,periyar nagar,venkamedu,
Karur-639006.

SECRETARY :

Rtn. P.P.K.Gunasekaran,
Manivel arun Finance,
391,vaiyapuri Nagar,Ist Cross,
Karur-639002.
Mobile:9566384111

ADDL. SECRETARY :

MJF Lion SKT M.Karupasamy,
10,Kamarajapuram North,
4th Cross,Sengunthapuram
Karur-639002.

TREASURER :

Rtn. R.Dhanapathi,
Apna Handlooms,
No.4,5th cross,
Sengunthapuram,
Karur-639002.

CO-ORDINATOR :

S.Sethupathi,
228,1st Street,
Mahatma Gandhi Road,
Vaiyapuri Nagar,
Karur-639002.